Úvod . stránky ve výstavbě

Sdružení „Děti fitness aneb sportem proti drogám“® je neziskové občanské sdružení (spolek), které se již od roku 1999 snaží budovat v dětech vztah ke sportu, správně vyplňovat jejich volný čas a tím předcházet negativním jevům současnosti, jako je např. zneužívání drog.

TISKOVÁ ZPRÁVA - VYJÁDŘENÍ K BEZPEČNOSTI  MIA LEAGUE VE VÍDNI

 

Aerobik Step aerobik Street dance Break dance Disco Cheer Majorettes Orient Gipsy Lidové tance Country tance Gymnastika Originální Dospělí Talent Handicap Latinskoamerické tance Standardní tance Balet Výrazový tanec Pole dance Rock and Roll Hromadná kategorie Rodiče a děti Show - tématická